• Ajankohtaista
 • Ympäristövastuu

  Etusivu / Yritys / Vastuullisuus / Ympäristövastuu

  Innoflame on hiilineutraali yritys

  Olemme selvittäneet toimintamme aiheuttamat hiilidioksidipäästöt vuodelta 2020 ja 2021 yhteistyössä Nordic Offset Oy:n kanssa. Laskenta on toteutettu kansainvälisen kasvihuonekaasupäästöjen protokollan mukaisesti, ja siinä on huomioitu muun muassa energiankulutus, logistiikka, materiaalihankinnat ja jätteiden käsittely.

  Kompensoimme oman toimintamme tuottamat päästöt. Lisäksi kompensoimme oman KAJO-tuotemerkkimme päästöt valmistuksessa käytettävien materiaalihankintojen ja kuljetusmatkojen perusteella. Päästökompensoinnin toteuttaa Nordic Offset Oy hankkimalla päästövähennysyksiköitä kahdesta kohteesta:

  • Gold Standard -sertifioitu metsityshanke Etiopiassa
  • Puro.earthin sertifioima hiilensidonta puutalorakentamiseen Suomessa

  Olemme sitoutuneet vähentämään ilmastovaikutustamme. Vuoden 2020 laskentatuloksien pohjalta suunnittelemme päästöjen vähentämistoimenpiteet ja toteutamme laskennan vuosittain.

  Meillä on kattava ympäristöohjelma

  Arvioimme vuosittain ympäristönäkökulmia ja niiden vaikutuksia ympäristölle, yrityksellemme, asiakkaillemme sekä sidosryhmillemme. Asetamme jokaiselle kohdalle tavoitteet ja valitsemme näkökohdan merkittävyyden pohjalta 5–7 tärkeintä kohtaa, joissa haluamme parantaa.

  Panostamme toimitusketjun ympäristöystävällisyyteen. Tuotteiden raaka-ainevalinnat ja ympäristöystävällisyys ohjaavat valintojamme. Emme koskaan merkkaa tai kuljeta ylimääräistä tavaraa. Asiakkaan ei tarvitse tilata meiltä 50 T-paitaa, jos tarve on vain viidelle kappaleelle.

  Kiinnitämme huomiota myös muun muassa hävikin vähentämiseen, painomenetelmien ympäristöystävällisyyteen, uuteen konekantaan ja ympäristösertifiointeihin.

  Vaadimme ympäristötoimia myös tavarantoimittajilta

  Innoflame on laatinut alihankkijoiden kanssa toimittajasopimukset, joissa vaadimme heiltä samanlaisia laatukriteereitä kuin omalta ympäristöohjelmaltamme. Odotamme toimittajan toimivan tavalla, jolla se voi aktiivisesti hallita riskejä, säästää luonnonvaroja ja suojella ympäristöä niissä yhteisöissä, joissa se harjoittaa liiketoimintaa.

  Ympäristövastuu

  Vaikka olemme tavarantoimittaja, emme halua maailmaan yhtään turhaa tavaraa. Olemme selvittäneet toimintamme aiheuttamat hiilidioksidipäästöt vuodelta 2020 ja 2021 yhteistyössä Nordic Offset Oy:n kanssa.

  Lue lisää

  Sosiaalinen vastuu

  Meille on tärkeää, että työntekijämme voivat hyvin. Haluamme myös, että toimitusketjuissamme toimitaan eettisesti ja ketjuissa tavalla tai toisella työskentelevillä ihmisillä on asianmukaiset työolosuhteet.

  Lue lisää

  Taloudellinen vastuu

  Luotettava kumppani -palvelu hakee tilaajavastuulain vaatimat tiedot ja koostaa niistä raportin. Kaikki tilaajamme voivat hakea raportin sähköisessä muodossa.

  Lue lisää